İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği - İFSAK

ırılması ve geliştirilmesi amacıyla 1959 tarihinde kurulmuştur.</p> more

Kategori: