Hüseyinağa Camii

Caminin avlu kapısının üzerinde II. Mahmud tuğralı sekiz satırlık bir kitabe bulunmaktadır.</p> more

Kategori: