Hafız Mustafa Şekerlemeleri

Kuruluş Yılı: 1864
Kurucu Adı: İsmail Hakkı Zade
Kuruluş Öyküsü: Ülkemizde yaşanan sosyal, siyasal, ekonomik, teknolojik değişimlerin ve gelişimlerin olumlu ve olumsuz etkilerine rağmen, bir asrı devirip varlığını devam ettiren işletmeler dikkati çekmektedir. Bu yüzyıllık işletmelerin bazıları ailelerine, geleneklerine ve göreneklerine bağlı kalarak, bazıları da değişen teknoloji ve gelişmeleri takip ederek ayakta kalmayı başarmışlardır.
Şekerci Hafız Mustafa, Osmanlı Devleti döneminde Sultan Abdülaziz’in saltanatının ilk yıllarında günümüzde Bahçekapı-Eminönü’nde Hamidiye Caddesi olarak bilinen caddenin seksen altı numaralı dükkanında Çankırı’nın Orta Beldesi’nden İstanbul’a sarraflık yapmaya gelen İsmail Hakkı Zade tarafından 1864 yılında kurulmuştur. İsmail Hakkı Zade dükkanın bodrum katında dibek taşıyla akide şekeri yapmaya başlamıştır. İsmail Hakkı Zade dükkanı işletirken oğlu Hafız Mustafa dükkanın yakın çevresinde bulunan Arpacılar Cami’inde gönüllü olarak müezzinlik yapmaktaydı. Aynı zamanda babasının dükkanında tatlıcılık ve şekercilikle ilgilenmiştir.

Hafiz Mustafa’nın ilk poğaçayı bulan ve imal eden kişi olduğu bilinmektedir. Dükkanda şekerlemelerin yanında hamur işi poğaçayı müşterilerine sunarak alternatif müşteri kazanmıştır. Bu konuda kendini geliştirerek babasından işi devralmıştır ve 1926 ile 1938 yılları arasında şekercilik ve tatlıcılık alanında Avrupa’da 11 adet madalya kazanmıştır.

Hafız Mustafa’nın oğlu Cemil Bey şekerlemeciyi bir süre işlettikten sonra Cemil Bey’in eşi Vasfiye Hanım ve kızı Sönmez Katman tarafından işletilmiş ve Hafız Mustafa Şekerlemeleri bu dönemde en parlak günlerini yaşamıştır. Özellikle Vasfiye Hanım’ın çalışanları üzerindeki otoritesi ve kurduğu disiplin, işletmenin başarısını oldukça etkilemiştir.

145 yıllık bir işletme olarak faaliyet gösteren Hafız Mustafa Şekerlemeleri üç kez el değiştirmiş, işletmeyi beşinci kuşaktan devralmış olan Mustafa Altuncu 14 yıllık süre içinde şubeleşmeye gitmek istemesine rağmen şartlar buna elvermemiştir. 2007 den itibaren Hafız Mustafa şekerlemelerini işleten yeni işletmecisi ise bu konuda şubeleşmeye gitmeyi tercih etmemektetir, şuan işletmeyle ilgili tek hedef işletmenin çeşitli nedenlerle kaybettiği müşterilerini geri kazanmak ve bu amaçla bütün çabaların tek şubeye odaklanması şeklinde sürmektedir.

Bugüne kadarki el değiştirmelerde Hafız Mustafa İşletmesinin içinde birçok değişim ve yenileme çalışmaları yapılmış ancak tarihi dokunun bozulmamasına da önem verilmiş. Alt katta duvarlar çinilerle  kolonlar ise ahşap kaplama ile kaplıdır. Duvarlardaki resimler ve süslemeler de tarihi ayakta tutmaya destek olmaktadır.

En çok dikkat çeken husus ise; servis yapılan tabaklarda, bardaklarda ve fincanlarda altın rengi yaldızlarla işlenmiş olan ‘Hafız Mustafa 1864’ ve işletmenin ambleminde de yer alan eski türkçe ‘İstanbul’ yazısıdır.

145 yıllık geçmişin tanığı ve geleceğe miras Hafız Mustafa Şekerlemelerinin dili olsa belki bizlere, Osmanlı’nın son dönemindeki İstanbul’un kalbi Eminönü sokaklarının ve Bahçekapı semtinin gündelik hayatının kareleri arasında yer alan görselleri bize anlatırdı. Bu görseller arasında ilk sokak aydınlatmasını, ilk atlı tramvayları, birinci ve ikinci meşrutiyeti, Sultan Abdülaziz’den sonraki, Sultan II.Abdülhamid, Sultan Mehmet Reşat ve Sultan Mehmet Vahdettin’ini saltanat yıllarını bize anlatırdı. İstanbul’un işgalini, Cumhuriyetin kuruluşu ve Osmanlı Devleti’nin son bulmasınının hikayesini bizlerle paylaşırdı. Kısaca Hafız Mustafa işletmesi 145 yıllık tarihi ile birçok sosyal değişimi yaşamış ve hala ilk günkü açıldığı yerde siz değerli müşterilerini ağırlamayı beklemektedir.

Ürünleri: Lokum,akide,baklava, helva çeşitleri, şekerlemeler, sütlü tatlılar, pastalar, draje çeşitleri

 

Haritayı Gör

Hocapasa Mah. Muradiye Cad. No:51, Sirkeci - Fatih - İstanbul
(0212) 527 66 54
www.hafizmustafa.com